Jak zaznaczyć objekt typu QLabel z wczytaną Pixmapą? • Witam jak w temacie, chcę nadać flagę zaznaczenia do objektu typu QLabel gdzie mam wczytaną Pixmape. Chce uzyskać taki efekt jak uzyskałem przy dodaniu flagi ItemIsSelectable dla obiektu QGraphicsItem. Nie mogę znaleść sposobu jak to zrobić dla QLabel.
  Z góry Dziękuje za pomoc • może stworzyć klasę dziedziczącą po QLabel, dodać 2 składowe prywatne:
  label i tą flagę. dodać jeszcze funkcję

  @
  QLabel* all_acess() { return label; }
  @

  potem w kodzie gdzie tworzysz ten "ulepszony QLabel" do labela można się odnosić właśnie przez tą metodę.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.