Qt World Summit: Register Today!


[SOLVED] QLabel i niedziałające label->setText... • Witam, natrafiłem na problem podobny do tego opisanego w pierwszym poście tego wątku:

  http://qt-project.org/forums/viewthread/15774

  @#include <QtGui>

  int main( int argc, char** args )
  {
  QApplication app( argc, args );

  QLabel *label = new QLabel;
  label->setText( "Ready." );

  QPushButton *button = new QPushButton;
  button->setText( "Change text" );
  QObject::connect( button, SIGNAL( clicked() ), label, SLOT( setText( "Boo!" ) ) );

  QHBoxLayout *layout = new QHBoxLayout;
  layout->addWidget( button );
  layout->addWidget( label );

  QMainWindow *mainWindow = new QMainWindow;
  QWidget *centralWidget = new QWidget;
  centralWidget->setLayout( layout );
  mainWindow->setCentralWidget( centralWidget );
  mainWindow->show();

  return app.exec();
  }
  @

  jak sprawić by to zadziałało? próbowałem pisząc osobną funkcję (sygnały i sloty - tyle samo parametrów)

  @void button_clicked() { label->setText("Boo!") }
  @

  ale to nie działa. gdzie leży problem?


 • Moderators

  Z wyjątkiem nowej składni i funkcji Lambda w połączeniach, nie wolno przekazywać żadnych parametrów do Slotu przy deklaracji połączenia. Kod wyjkonawczy musi znajdować się w samej funkcji slotu, lub sygnał musi byc wysłany z odpowiednimi danymi.

  Twoje podejście z button_clicked() jest dobre, jedyny błąd jest taki, że MOC nigdy nie skanuje pliku main.cpp na obecność meta-kodu. Musisz przenieść tą metodę do oddzielnego pliku nagłówkowego, najlepiej do własnej klasy dziedziczącej po QObject, inaczej Meta Object System po prostu nie wie, że istnieje taki Slot. • Hmm.. coś takiego?

  @
  class ObjectLabel;
  class myDialog: public QDialog
  {
  Q_OBJECT
  friend class ObjectLabel;
  public:
  myDialog();
  private:
  QPushButton *button;

  };

  class ObjectLabel : public QObject
  {

  Q_OBJECT
  
  friend class Dialog;
  

  public:
  ObjectLabel(const QString&);
  QLabel* poka_label() { return label1; }
  private:
  QLabel *label1;
  private slots:
  void button_clicked()
  {
  if(poka_label()->text() !="Boo")
  {
  label1->setText("Boo");
  }
  }
  };
  @

  potem w konstruktorze okna:
  @
  QVBoxLayout *mainL = new QVBoxLayout(this);
  button = new QPushButton("ChangeText");

  ObjectLabel *lab = new ObjectLabel("nic");
  
  mainL->addWidget(button);
  
  mainL->addWidget(lab);
  this->setLayout(mainL);
  

  connect(OK, SIGNAL(clicked()), label, SLOT(ObjectLabel::button_clicked() ) );
  @

  próbowałem w ten sposób, jednak nie działa metoda mainL->addWidget(lab) , gdy próbuję
  dodać do layoutu obiekt klasy ObjectLabel.
  próbowałem inaczej - dziedziczyć po QWidget, bo wtedy mainL->addWidget(lab) jakoś działa, jednak program tego labela nie wyświetla. czy w takim razie trzeba dziedziczyć po dwóch klasach?


 • Moderators

  Niepotrzebnie aż tak to komplikować.
  @
  // nagłówek
  class ObjectLabel : public QLabel
  {
  Q_OBJECT

  public slots:
  void buttonClicked();
  };

  // źródełko:
  ObjectLabel::buttonClicked() {
  if (text() != "Boo")
  setText("Boo");
  }

  // main.cpp
  int main( int argc, char** args )
  {
  QApplication app( argc, args );

  ObjectLabel *label = new ObjectLabel;
  label->setText( "Ready." );

  QPushButton *button = new QPushButton;
  button->setText( "Change text" );
  QObject::connect(button, SIGNAL( clicked() ), label, SLOT( buttonClicked()));

  // ...
  @ • Dzięki za podpowiedź, na początku label był w osobnym oknie, dodałem funkcję QLabel * all_acess { return labela; } , by jako widżet dodać bezpośrednio label, a nie ten obiekt,
  i wszystko działa.

  SIerdzio, jesteś gość :D


 • Moderators

  Hehe, dzięki :) Miło, że się udało. Powodzenia dalej!


Log in to reply