Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Funkcja dropEvent(QGraphicsSceneDragDropEvent *event) nie przechwytuje zdarzeń • Witam. Piszę grę w statki i przy przenoszeniu statków chcę je upuścić aby następnie wyczytać ich pozycję i robić inne rzeczy. Problem w tym że funkcja od przechwytu DropEvent nie działa.
  Samo przenoszenie statku mam zaimplementowane przez dodanie flagi ;

  statek_1->setFlag(QGraphicsItem::ItemIsMovable);

  Poniżej wycinek kodu deklaracji statka typu QGraphicsItem w konstruktorze:

  QPixmap dwuMasztowiec;
  dwuMasztowiec = QPixmap("../Statki/images/dwu.png");
  statek_1 = scene->addPixmap(dwuMasztowiec);
  statek_1->setPos(277,405);
  statek_1->setFlag(QGraphicsItem::ItemIsMovable);

  a następnie kod funkcji dropEvent (skopiowany z przykładu o robocie)

  void Plansza::dropEvent(QGraphicsSceneDragDropEvent *event)
  {
  if (event->mimeData()->hasImage()) {
  dragOver = false;
  pixmap = qVariantValue<QPixmap>(event->mimeData()->imageData());
  update();
  } else {
  Plansza::dropEvent(event);
  }
  }

  I chcę jeszcze dopowiedzieć że w konstruktorze dodałem funkcje : setAcceptDrops(true)

  Proszę o pomoc. W razie potrzeby wrzucę cały kod. Pzd


Log in to reply