Poroblem z kompilacją programu w QT creator 5.1 • Witam
  zainstalowałem QT 5.1 a następnie wymaganego tam VS2012 w wersji express jednak nie jestem w stanie skompilować żadnego programu, pojawia się błąd:

  15:36:19: Uruchamianie kroków budowania dla projektu nienazwany...
  15:36:19: Uruchamianie "D:\QT\5.1.1\msvc2012_64\bin\qmake.exe" D:\QT\Tools\QtCreator\bin\nienazwany\nienazwany.pro -r -spec win32-msvc2012 "CONFIG+=debug" "CONFIG+=declarative_debug" "CONFIG+=qml_debug"
  15:36:20: Proces "D:\QT\5.1.1\msvc2012_64\bin\qmake.exe" zakończył się normalnie.
  15:36:20: Uruchamianie "D:\QT\Tools\QtCreator\bin\jom.exe"
  D:\QT\Tools\QtCreator\bin\jom.exe -f Makefile.Debug
  cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t -Zi -MDd -GR -W3 -w34100 -w34189 -EHsc -DUNICODE -DWIN32 -DQT_QML_DEBUG -DQT_DECLARATIVE_DEBUG -DQT_CORE_LIB -I"........\5.1.1\msvc2012_64\include" -I"........\5.1.1\msvc2012_64\include\QtCore" -I"debug" -I"." -I"........\5.1.1\msvc2012_64\mkspecs\win32-msvc2012" -Fodebug\ @C:\Users\MICHA~1\AppData\Local\Temp\main.obj.4376.0.jom
  Nazwa 'cl' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn©trzne lub zewn©trzne,
  program wykonywalny lub plik wsadowy.
  jom: D:\QT\Tools\QtCreator\bin\build-nienazwany-Desktop_Qt_5_1_1_MSVC2012_64bit-Debug\Makefile.Debug [debug\main.obj] Error 1
  jom: D:\QT\Tools\QtCreator\bin\build-nienazwany-Desktop_Qt_5_1_1_MSVC2012_64bit-Debug\Makefile [debug] Error 2
  15:36:20: Proces "D:\QT\Tools\QtCreator\bin\jom.exe" zakończył się kodem wyjściowym 2.
  Błąd podczas budowania / instalowania projektu nienazwany (zestaw narzędzi: Desktop Qt 5.1.1 MSVC2012 64bit)
  Podczas wykonywania kroku "Make"
  15:36:20: Upłynięty czas: 00:01.

  W innym wątku znalazłem rozwiąznie polegające na instalacji SDK 2010 (dla VS2010) jednak tutaj pojawia się kolejny problem gdyż gdy próbuje zinstaować SDK 2010 pojawia się błąd, a program instalacyjny SDK 2012 w ogóle nie wykrywa mi Visula Studia 2012 express. Co w tam razie mam zrobić i czy można uruchomić QT creator 5 bez zabawy z komplatorami visualowymi. Jeśli tak proszę o szczegółowe wskazówki. • Z tego co się orientuję, to uzywanie Qt pod VS Express jest bardzo utrudnione. Zobacz ten wpis: http://qt-project.org/forums/viewthread/33650


 • Moderators

  Jeśli chcesz mieć wszystko łatwo, przerzuć się na Linuxa ;)

  Pod Windowsem, pakiet z MinGW przychodzi ze wszystkim od razu zapakowanym i gotowym do jazdy, także powinno pójśc łatwiej niz z MSVC, jeśli nie masz wersji komercyjnej.


Log in to reply