Qt World Summit: Submit your Presentation


COZULDU[Form sürükleme] • Qt'de bir programda tittle bar'ı kaldırdım ancak o kalkınca pencereyi sürükleyebileceğim bir yer mevcut değil.Neyse ben bu sürükleme için bir alan yaptım kullanıcı o widget üzerine gelip mouse basılı tutunca pencereyi oraya buraya sürükleyebilmesini istiyorum ama nasıl yapacağımı bulamadım. • Al sana kod :)

  @
  #ifndef WINDOWTITLEBAR_H
  #define WINDOWTITLEBAR_H

  #include <QWidget>
  #include <QPoint>
  #include <QMouseEvent>

  class WindowTitleBar : public QWidget
  {
  Q_OBJECT

  public:
  WindowTitleBar(QWidget *parent = 0);
  ~WindowTitleBar();
  protected:
  void mousePressEvent (QMouseEvent *event);
  void mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event);
  void mouseMoveEvent (QMouseEvent *event);
  private:
  QPoint m_Diff;
  };

  #endif // WINDOWTITLEBAR_H

  @

  @
  #include "windowtitlebar.h"

  WindowTitleBar::WindowTitleBar(QWidget *parent) : QWidget(parent)
  {

  }

  WindowTitleBar::~WindowTitleBar()
  {

  }

  void WindowTitleBar::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
  {
  m_Diff = event->pos();

  setCursor(QCursor(Qt::ClosedHandCursor));
  }

  void WindowTitleBar::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event)
  {
  Q_UNUSED(event);

  setCursor(QCursor(Qt::ArrowCursor));
  }

  void WindowTitleBar::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
  {
  QPoint p = event->globalPos();

  window()->move(p - m_Diff);
  }
  @ • kodları biraz açıklama şansın var mı? • Neden aradaki farka tasidigini anlamadim.


Log in to reply