Opencv ile basit bir program denedim ama olmadı • Arkadaşlar , opencv ile resim görüntüleme ye çalıştım program çalışıyor ama resim gelmiyor bilenleriniz var mı acab çözümünü? • Biraz daha detaya ihtiyac var.
  Ornek kodu ben de verebilirim. Ama seninkinin uzerinden gitmemiz daha cok isine yarar. • Qt 5.0.1 ve opencv 2.4.6 kullanıyorum

  .pro
  @
  #-------------------------------------------------

  Project created by QtCreator 2013-09-11T03:55:37

  #-------------------------------------------------

  QT += core

  QT -= gui

  TARGET = camera_onConsole
  CONFIG += console
  CONFIG -= app_bundle

  TEMPLATE = app

  INCLUDEPATH += D:/opencv/build/include

  LIBS += -LD:/opencv/build/x86/mingw/lib

  LIBS += -lopencv_highgui246
  -lopencv_imgproc246
  -lopencv_objdetect246
  -lopencv_core246

  SOURCES += main.cpp

  @

  main.cpp
  @
  #include <QCoreApplication>
  #include <opencv/cv.h>
  #include <opencv/cxcore.h>
  #include <opencv/highgui.h>

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  QCoreApplication a(argc, argv);

  IplImage* img = cvLoadImage("C:/Users/Public/Pictures/Sample Pictures/Desert.jpg");
  cvNamedWindow( "Example1", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  cvShowImage("Example1", img);
  //cvWaitKey(0);
  cvDestroyWindow( "Example1" );
  cvReleaseImage(&img);
  
  return a.exec(&#41;;
  

  }@

  resimi göremiyorum
  bi sorum daha var
  program 0 ile sonlandı diyor bu doğru çalıştığınımı gösteriyor • Baska bir hata ciktisi aliyormusun?
  Programin zaten gayet temel, ornek kod gibi. Hataya musait birsey goremiyorum. Topu OpenCV kurulumuna atabilirim.

  Bu kodlar;
  *) kutuphaneleri gosterebildiginde
  *) gorseli soyledigin yerde bulabilirse
  *) cvWaitkey(0) olmadikca
  istedigin gibi calismali.

  OpenCV isin icinde oldugunda bir sorun varsa ya kutuphane ya veri tipleriyle ilgilidir. Hatayi once bu ikisinde aramak lazim hep.

  0 donmesi calisma zamaninda kritik bir hata ile karsilasilmadigini gosterir. • //cvWaitKey(0);
  

  satırı aktifleştirip

  cvWaitKey(0);

  şeklinde yazıldığında resim görünmesi lazım. • bence PATH kısmına parametreleri eklemeniz gerekebilir daha yapmadıysanız eğer, opencv'nin lib ve include klasörlerini PATH kısmına ekleyip deneyebliirsiniz


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.