Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Opencv ile basit bir program denedim ama olmadı • Arkadaşlar , opencv ile resim görüntüleme ye çalıştım program çalışıyor ama resim gelmiyor bilenleriniz var mı acab çözümünü? • Biraz daha detaya ihtiyac var.
  Ornek kodu ben de verebilirim. Ama seninkinin uzerinden gitmemiz daha cok isine yarar. • Qt 5.0.1 ve opencv 2.4.6 kullanıyorum

  .pro
  @
  #-------------------------------------------------

  Project created by QtCreator 2013-09-11T03:55:37

  #-------------------------------------------------

  QT += core

  QT -= gui

  TARGET = camera_onConsole
  CONFIG += console
  CONFIG -= app_bundle

  TEMPLATE = app

  INCLUDEPATH += D:/opencv/build/include

  LIBS += -LD:/opencv/build/x86/mingw/lib

  LIBS += -lopencv_highgui246
  -lopencv_imgproc246
  -lopencv_objdetect246
  -lopencv_core246

  SOURCES += main.cpp

  @

  main.cpp
  @
  #include <QCoreApplication>
  #include <opencv/cv.h>
  #include <opencv/cxcore.h>
  #include <opencv/highgui.h>

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  QCoreApplication a(argc, argv);

  IplImage* img = cvLoadImage("C:/Users/Public/Pictures/Sample Pictures/Desert.jpg");
  cvNamedWindow( "Example1", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  cvShowImage("Example1", img);
  //cvWaitKey(0);
  cvDestroyWindow( "Example1" );
  cvReleaseImage(&img);
  
  return a.exec(&#41;;
  

  }@

  resimi göremiyorum
  bi sorum daha var
  program 0 ile sonlandı diyor bu doğru çalıştığınımı gösteriyor • Baska bir hata ciktisi aliyormusun?
  Programin zaten gayet temel, ornek kod gibi. Hataya musait birsey goremiyorum. Topu OpenCV kurulumuna atabilirim.

  Bu kodlar;
  *) kutuphaneleri gosterebildiginde
  *) gorseli soyledigin yerde bulabilirse
  *) cvWaitkey(0) olmadikca
  istedigin gibi calismali.

  OpenCV isin icinde oldugunda bir sorun varsa ya kutuphane ya veri tipleriyle ilgilidir. Hatayi once bu ikisinde aramak lazim hep.

  0 donmesi calisma zamaninda kritik bir hata ile karsilasilmadigini gosterir. • //cvWaitKey(0);
  

  satırı aktifleştirip

  cvWaitKey(0);

  şeklinde yazıldığında resim görünmesi lazım. • bence PATH kısmına parametreleri eklemeniz gerekebilir daha yapmadıysanız eğer, opencv'nin lib ve include klasörlerini PATH kısmına ekleyip deneyebliirsiniz


Log in to reply