Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QTableView - jak wyłączyć podświetlanie wiersza • W QTableView włączyłem możliwość sortowania wierszy poprzez verticalHeader().setSortIndicatorShown(True).
  Problem w tym, że po naciśnięciu nagłówka wiersza, oprócz sortowania cały wiersz się podświetla. Jak to wyłączyć? • Możesz wywołać slot clearSelection() lub zmienić domyślne zaznaczanie poprzez setSelectionMode • Niestety nie mogę zastosować metod podanych przez CIebie, gdyż mam zaimplementowany swój sposób obsługi selekcji przy zaznaczaniu poszczególnych komórek.
  clearSelection() wyczyści mi poprzednią selekcję, natomiast poprzez setSelectionMode mogę co najwyżej zablokować całkowicie możliwość selekcji, a nie o to chodzi.
  W nagłówkach kolumn też umieściłem znacznik sortowania i kolumny automatycznie przestały się zaznaczać po kliknięciu.
  W wierszach natomiast kliknięcie na nagłówku spowoduje posortowanie i zaznaczenie wiersza.


Log in to reply