نظرسنجی در مورد ترجمه  • p{direction:rtl; text-align:right}. ۱. استفاده از «قلم» به‌جای «فونت» مناسب هست؟
    ۲. اسامی خاص قابل ترجمه، ترجمه بشن؟ مثلا name server و mail exchange record آیا «سرور نام» و «رکورد تبادل رایانامه» ترجمه بشن؟  • p{direction:rtl; text-align:right}. ۳. اسامی خاص مصطلح ترجمه بشن؟ مثلا proxy رو بنویسیم «پروکسی» یا «نماینده» ؟  • p{direction:rtl;text-align:right;}. تابحال هر ترجمه فارسی که دیدم همین کارو کردن یعنی "فونت" رو به "قلم" تغییر دادن. ولی واقعا کار باهاش سخته. کامپیوتر اصطلاحات خودش رو داره. توی انگلیسی هم همین واژه ها تو کاربرد کامپیوتر یه معنی اصطلاحی داره و خارج از کامپیوتر یه معنی دیگه. من اگر "نماینده" رو ببینم اصلا نمیفهمم منظور چیه. نماینده چی؟ این اصطلاح تعریف نشده.

    p{direction:rtl;text-align:right;}. بنابر این پیشنهادم اینه که فونت همون فونت باشه و پروکسی همون پروکسی.

    "QtExperts":http://www.qte.ir/?ref=8dc5dc1f700185c3ed616e683936ce64


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.