Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Problem z tworzeniem w QT Creator • Witam, mam do zrobienia ankiete w qt creator. ale nie mam pojęcia jak zrobić żeby wszystkie odpowiedzi zaznaczone (bądź z pól w których trzeba samemu napisać odpowiedz) w ankiecie zapisywały sie w pliku ankieta.txt po wciśnięciu na końcu przycisku OK. Po uruchomieniu programu nie mam w oknie opcji paska przewijania co uniemożliwia mi przeczytanie i zaznaczenie odpowiedzi we wszystkich pytaniach. Moge przesłać projekt na e-mail w celu zobrazowania o co mi chodzi. Pozdrawiam • Aby zapisać coś do pliku przejrzyj klasy QFile oraz QTextStream :)

  Tutaj przykładowa funkcja zapisująca zmienną typu QString do pliku out.txt.
  @void Dialog::zapisz()
  {
  QFile file("C:/.../out.txt");
  file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text);
  QTextStream out(&file);
  out << zmienna;
  }@

  A co do rozciągania to wejdźw plik .ui swojej ankiety, zaznacz okno, kliknij PPM i 'rozmieść w siatce'


Log in to reply