Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Problem z konwersją liczb • Witam.
  Mam problem z konwertowaniem liczb.

  Przykład:
  @bool ok = true;

  unsigned long long int decimal = 524288;
  QString bin;
  unsigned long long int octal = 0;
  bin.setNum(decimal, 2);
  octal = bin.toULongLong(&ok, 8);
  
  if(ok == false) std::cout << "error\n";
  
  std::cout << octal;@
  

  I wyświetla wynik: 144115188075855872, a powinien wyświetlić 2000000

  Przykład 2:
  @
  bool ok = true;

  unsigned long long int octal = 2000000;
  QString bin;
  unsigned long long int decimal = 0;
  bin.setNum(octal, 2);
  decimal = bin.toULongLong(&ok, 10);
  
  if(ok == false) std::cout << "error\n";
  
  std::cout << decimal;
  

  @

  Wyświetla mi, że błąd.

  Co takiego robię źle ?? • Już sobie poradziłem ^^

  @
  bool ok = true;

  QString octal("17");
  QString binary;
  QString decimal;
  QString octal2;
  binary = QString::number(octal.toULongLong(&ok, 8), 2);
  decimal.setNum(binary.toULongLong(&ok, 2), 10);
  octal2.setNum(decimal.toULongLong(&ok, 10), 8);
  if(ok == false)
  {
    ok = true;
    std::cout << "error\n";
  }
  std::cout << octal2.toStdString().c_str() << "\n\n";
  
  int ioctal;
  QString binary2;
  int idecimal;
  
  ioctal = 15;
  binary2.setNum(QString::number(ioctal, 10).toInt(&ok, 8), 2);
  idecimal = binary2.toInt(&ok, 2);
  
  if(ok == false)
  {
    ok = true;
    std::cout << "error\n";
  }
  std::cout << idecimal;
  

  @ • W pierwszym przykładzie do funkcji "toULongLong":http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qstring.html#toULongLong podajesz liczbę zapisaną w systemie dwójkowym w obiekcie klasy QString, podczas gdy funkcja oczekuje liczby w systemie ósemkowym; drugi parametr do funkcji to system liczby źródłowej:
  "If base is 0, the C language convention is used: If the string begins with "0x", base 16 is used; if the string begins with "0", base 8 is used; otherwise, base 10 is used." "QString::toULongLong":http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qstring.html#toULongLong
  A w wyniku otrzymuje się liczbę w systemie dziesiętnym.

  W drugim przykładzie analogicznie.

  Edit: oj, spóźnione. :-)


Log in to reply