Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Jak zamienić zwykłe klasy C++ w klasy 'kompatybilne' z Qt • Jak zrobić, żeby obiekty tych klas można było wyświetlić w QTreeWidgetItem? Ogólnie ma to być sklep, a te klasy służą do stworzenia listy kategorii oraz produktów które się w niej znajdują. Nie wiem czy mój sposób rozwiązania tego problemu jest odpowiedni. Nie wiem jak pisać te klasy, żeby później łatwo można było je wyświetlać i używać SIGNAL i SLOT .
  Zadałem jeszcze pytanie na Qt Centre, ale niewiele mi to pomogło, próby robienia na podstawie "tego tutoriala":http://www.youtube.com/watch?v=TpkiVlOS3o4&list=SP2D1942A4688E9D63&index=21 też są marne, bo w zasadzie niewiele on pokazuje. Ktoś mógłby pomóc?

  "link do pytania":http://www.qtcentre.org/threads/54251-how-to-implement-list-of-lists-and-display-it
  @template <typename T>
  class obiektKategorii
  {

   QString nazwa;
   QList<T> lista;
  

  public:

   void ustawNazwe(QString n);
   QString dajNazwe();
   void dodaj(T element);
  
   obiektKategorii();
  

  };@

  @class obiektProduktu
  {
  protected:
  QString nazwa;
  double cena;
  public:

  virtual QString dajNazwe();
  virtual double dajCene();
  virtual void ustawCene(double c);
  virtual void ustawNazwe(QString n);
  obiektProduktu();
  

  };@ • Do QTreeWidget możesz dodawać obiekty klasy QTreeWidgetItem. Jeśli chcesz użyć obiektów samodzielnie stworzonej klasy, to musi ona dziedziczyć po "QTreeWidgetitem":http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qtreewidgetitem.html.

  Ogólnie rzecz biorąc (abstrahując od powyższego), aby używać "sygnałów i slotów":http://qt-project.org/doc/qt-4.8/signalsandslots.html, deklaracja klasy musi zawierać makro QOBJECT.

  Jeśli chcesz przedstawić dane w strukturze drzewiastej, to przeczytaj o "QTreeView":http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qtreeview.html; ta klasa pozwoli Ci na zdefiniowane własnego modelu danych, co może być szczególnie przydatne w Twojej sytuacji (zapewne baza danych).

  Ogólnie: QTreeView i dziedzicząca po nim QTreeWidget to klasy pozwalające na przedstawienie danych przechowywanych w modelu i to stworzenie modelu Cię interesuje. • ok, zrobiłem dwie klasy dziedziczące po QTreeWidgetItem, ale nadal nie da się tego umieścić w liście.
  Oraz nie mogę stworzyć obiektów, a jedynie wskaźniki do nich.
  np.
  @produkt tyskie;@
  wywala błąd. poprawna wersja to:
  @produkt *tyskie;@

  Jak mam zrobić, żeby stworzone przeze mnie obiekty mogły być wyświetlane w tym drzewie? Dodam, że docelowo będzie QLista w QLiście czyli lista kategorii, w każdym obiekcie tej listy będzie lista subkategori i w każdym obiekcie z listy subkategorii będzie lista produktów.
  @
  kategoria1
  |->subkategoria1-> subkategoriaN->...
  -produkt1 -produkt1
  -produktN -produktN
  kategoria2
  |->subkategoria1-> subkategoriaN->...
  -produkt1 -produkt1
  -produktN -produktN@

  i chciałbym zrobić tak, że po naciśnięciu na 'subkategoria' w drzewie, w drugim okienku obok wyświetli się cała lista produktów, która będzie zawiarać się w obiekcie subkategoriaN .

  moje klasy:
  @#ifndef LISTAPRODUKTOW_H
  #define LISTAPRODUKTOW_H

  #include <QTreeWidgetItem>
  #include <QList>
  #include "produkt.h"

  class listaProduktow : public QTreeWidgetItem
  {
  Q_OBJECT

  public:
  QList<produkt> lista;
  void dodaj(produkt prod){ lista.append(prod);}
  explicit listaProduktow(QObject *parent = 0);

  signals:

  public slots:

  };

  #endif // LISTAPRODUKTOW_H@

  @#ifndef PRODUKT_H
  #define PRODUKT_H

  #include <QTreeWidgetItem>
  #include <QString>

  class produkt : public QTreeWidgetItem
  {
  Q_OBJECT
  public:
  QString nazwa;
  int cena;

  explicit produkt(QObject *parent = 0);
  

  signals:

  public slots:

  };

  #endif // PRODUKT_H@ • Powinieneś zaprojektować własny model danych, dziedziczący po QAbstractItemModel, a następnie użyć go w swojej implementacji QTreeView / QTreeWidget. Poświęć chwilę na przeczytanie o klasie "QAbstractItemModel":http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qabstractitemmodel.html oraz o "ogólnych zasadach tworzenia architektury model/widok w Qt":qt-project.org/doc/qt-4.8/model-view-programming.html (szczególnie "ten podrozdział":http://qt-project.org/doc/qt-4.8/model-view-programming.html#model-subclassing-reference).

  Pojedyncze obiekty klasy QTreeWidgetItem lub jej subklasy są przydatne jeśli chcesz wykonywać samodzielnie operacje na drzewie (a raczej danych w jego modelu).


Log in to reply