مشکل در اتصال به mysql • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام. من دارم اتصال از C++ به database رو یاد می‌گیرم. برای اولین بار توی Qt این کدهای زیر رو زدم:

  @QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
  db.setHostName("localhost");
  db.setDatabaseName("dvd_collection");
  db.setUserName("root");
  db.setPassword("******");
  if (!db.open())
  {
  QDebug << db.lastError();
  qFatal("err");
  }@

  p{direction:rtl; text-align:right}. اینا رو هم توی سازنده‌ی mainwindow نوشتم. وقتی run می‌زنم که کامپایل بشه ارور زیر میاد:

  /usr/include/QtSql/qsql_mysql.h:52: error: mysql.h: No such file or directory

  p{direction:rtl; text-align:right}. وقتی روش دابل کلیک می‌کنم منو می‌بره توی فایل qsql_mysql.h و به خط ۵۲ش گیر می‌ده که اون خط هست:
  @#include <mysql.h>@

  p{direction:rtl; text-align:right}. خیلی ور رفتم باهاش مشکلش حل نشده. من توی فدورا ۱۸ ۶۴ بیت کد می‌زنم. بسته‌های qt-mysql و mysql-devel رو هم نصب کردم. با تشکر. • p{direction:rtl;text-align:right;}. به نظر میرسه که مشکل مربوط به لایبرری QSQL باشه. چون شما داری از یک روش داینامیک برای ارتباط با بانک استفاده میکنی بنابراین نباید جلوی کامپایل شدن رو بگیره.

  p{direction:rtl;text-align:right;}. احتمالا mysql داخل QSQL بصورت static کانفیگ شده و مسیر header های libmysql رو نمیتونه پیدا کنه.

  "QtExperts":http://www.qte.ir/?ref=846b1bbae48092b640bacd682d305f02


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.