Dll dosyalarının yolunu değiştirmek  • Programın kullandığı dll dosyalarının yolunu nasıl değiştirebiliriz?
    .pro dosyasında bunu deneyince çalışmıyor.
    @LIBS += $PWD/lib/ @  • LIBS += -L"../../lib/" gibi bir şey yapmak gerek. Burada working path
    .pro dosyanının olduğu yer. yani iki üst katmana çık, lib folder'ına gir demiş oluyorsun.  • .pro dosyasının içinde olduğu klasörde lib klasörü oluşturup ihtiyaç duyduğum kütüphane dosyalarını içine atarak çözmüştüm. Tevekkeli ondan çalışmış. :D Aklımızda olsun. Teşekkürler.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.