Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Dll dosyalarının yolunu değiştirmek  • Programın kullandığı dll dosyalarının yolunu nasıl değiştirebiliriz?
    .pro dosyasında bunu deneyince çalışmıyor.
    @LIBS += $PWD/lib/ @  • LIBS += -L"../../lib/" gibi bir şey yapmak gerek. Burada working path
    .pro dosyanının olduğu yer. yani iki üst katmana çık, lib folder'ına gir demiş oluyorsun.  • .pro dosyasının içinde olduğu klasörde lib klasörü oluşturup ihtiyaç duyduğum kütüphane dosyalarını içine atarak çözmüştüm. Tevekkeli ondan çalışmış. :D Aklımızda olsun. Teşekkürler.


Log in to reply