مشکل کامپایل پروژه در QT 5 • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام من تازه کیوتی 5 را دانلود و امتحان میکنم. بعد از نصب توسط Qt Creator یه پروژه ساختم اما موفق به کامپایلش نمیشم،
  موقع کامپایل گیر میکنه و جلو نمیره و هیچ پیغامی نمیده تا اینکه Stop میکنم بعد پیغام میده که qmake کرش کرده.
  ضمنا من روی سیستم من vs 2010 کامل نصبه.

  p{direction:rtl; text-align:right}.
  توی فروم هم گشتم مشابه مشکل من نبود.
  بعد هم mingw رو نصب کردم و توی مدیریت kits آدرس کامپایلر رو با تنظیماتش اضافه کردم، بعد هم اونو برای پروژه انتخاب کردم، اما کماکان همان مشکل پابرجاست و من نمیفهمم ایراد از چیه لطفا من رو راهنمایی کنید.
  با تشکر • [quote author="massuod" date="1358620975"]p{direction:rtl; text-align:right}. سلام من تازه کیوتی 5 را دانلود و امتحان میکنم. بعد از نصب توسط Qt Creator یه پروژه ساختم اما موفق به کامپایلش نمیشم،
  موقع کامپایل گیر میکنه و جلو نمیره و هیچ پیغامی نمیده تا اینکه Stop میکنم بعد پیغام میده که qmake کرش کرده.
  ضمنا من روی سیستم من vs 2010 کامل نصبه.

  p{direction:rtl; text-align:right}.
  توی فروم هم گشتم مشابه مشکل من نبود.
  بعد هم mingw رو نصب کردم و توی مدیریت kits آدرس کامپایلر رو با تنظیماتش اضافه کردم، بعد هم اونو برای پروژه انتخاب کردم، اما کماکان همان مشکل پابرجاست و من نمیفهمم ایراد از چیه لطفا من رو راهنمایی کنید.
  با تشکر[/quote]

  p{direction:rtl; text-align:right}. همین‌طوری دو تا کامپایلر امتحان کردی؟! خود کیوت با چی کامپایل شده؟ مسیرها درست هستن؟ باینری‌ها درست‌ان؟ کیوت رو دانلود کردی یا کامپایلش کردی؟ • p{direction:rtl; text-align:right}. من با C# و محیط VS کد مینویسم و این اولین باره که QT رو امتحان میکنم. توی C# برای کامپایل کردن خیلی موارد پیچیده ای نیست و همیشه Default کامپایلر باید کار بکنه. ولی توی Qt Creator هیچ اتفاقی نمیفته.

  p{direction:rtl; text-align:right}. من Qt 5 رو برای ویندوز دانلود و نصب کردم و همه چیز تا اینجا اتوماتیک به همراه Qt Creator نصب شد. بعد یه پروژه جدید از نوع Qt Gui App ساختم، بعد هم توی ui چند تا کنترل انداختم و بعد دکمه سبز run رو زدم. توی پنجره Compile Output این نوشته ها اومد و اینجا عملیات build پروژه همینجوری مونده و جلو نمیده :

  00:18:55: Running steps for project Test1...
  00:18:55: Starting: "C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\bin\qmake.exe" "C:\Documents and Settings\Mass\My Documents\QtProjects\Test1\Test1.pro" -r -spec win32-msvc2010 "CONFIG+=debug" "CONFIG+=declarative_debug" "CONFIG+=qml_debug"

  p{direction:rtl; text-align:right}. بلاخره مجبور میشوم دکمه قرمز Cancel Build رو فشار بدم و این پیغام هم زیرش نمایش داده میشه :

  00:34:48: The process "C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\bin\qmake.exe" crashed.
  00:34:48: Canceled build/deployment.

  p{direction:rtl; text-align:right}. در Option و در Build & Run تمام تنظیمات رو نگاه کردم:

  Kits > auto-detected > Desktop Qt 5.0.0 msvc 2010 32bit (sdk) (default)
  Qt Versions > auto-detected > Qt 5.0.0 msvc 2010 32bit (sdk) و آدرس فایل qmake.exe
  Compilers > Microsoft Visual C++ Comliler 10.0 (x86) MSVC
  Microsoft Visual C++ Comliler 10.0 (amd64) MSVC
  Microsoft Visual C++ Comliler 10.0 (x86-amd64) MSVC
  Microsoft Visual C++ Comliler 10.0 (ai64) MSVC
  Microsoft Visual C++ Comliler 10.0 (x86-ai64) MSVC
  CMake > Executabe خالی است

  p{direction:rtl; text-align:right}. بقیه تنظیمات بدون دستکاری است و همین تنظیمات رو به عنوان کامپایل پیش فرظ پروژه معرفی کردم، ولی هیچ کامپایلی اتفاق نمی افته. البته MinGW رو هم نصب کردم و یه کامپایلر Manual هم براش توی پروژه تعریف کردم ولی همان اتفاق افتاد. البته برای MinGW هم فقط یه آدرس Execution از من میخواست و چیز دیگه ای نداشت. البته برای این کامپایلر چون خیلی اطلاعاتی ندارم روش زیاد پافشاری نکردم، و با همان کامپایلر VC سعی کردم کار کنم. ولی به نظر میاد مشکل قبل از کامپایل هستش و اصلا به مرحله کامپایل نمیرسه.
  مسیرهای کامپایلر به نظر درست میاد. مسیرها و خودش تشخیص داده. البته VS رو من توی درایو دیگه ای نصب کردم و میسر هم درست بنظر میاد. به عنوان مثال برای کامپایلر زیر دو تا مسیر داده:

  Microsoft Visual C++ Comliler 10.0 (x86) > D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\vcvars32.bat

  Microsoft Visual C++ Comliler 10.0 (x86) > D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\vcvarsall.bat x86

  p{direction:rtl; text-align:right}. کیوت رو هم دانلود و نصب کردم و هیچی کامپایل نشده • p{direction:rtl; text-align:right}. از خط‌فرمان اینو اجراش کن ببین چی میگه.

  @
  qmake -query
  @ • این رو میده :

  C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010>qmake -query
  QT_SYSROOT:
  QT_INSTALL_PREFIX:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010
  QT_INSTALL_ARCHDATA:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010
  QT_INSTALL_DATA:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010
  QT_INSTALL_DOCS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\doc
  QT_INSTALL_HEADERS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\include
  QT_INSTALL_LIBS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\lib
  QT_INSTALL_LIBEXECS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\libexec
  QT_INSTALL_BINS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\bin
  QT_INSTALL_TESTS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\tests
  QT_INSTALL_PLUGINS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\plugins
  QT_INSTALL_IMPORTS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\imports
  QT_INSTALL_QML:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\qml
  QT_INSTALL_TRANSLATIONS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\translations
  QT_INSTALL_CONFIGURATION:
  QT_INSTALL_EXAMPLES:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\examples
  QT_INSTALL_DEMOS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\examples
  QT_HOST_PREFIX:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010
  QT_HOST_DATA:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010
  QT_HOST_BINS:C:\Qt\Qt5.0.0\5.0.0\msvc2010\bin
  QMAKE_SPEC:win32-msvc2010
  QMAKE_XSPEC:win32-msvc2010
  QMAKE_VERSION:3.0
  QT_VERSION:5.0.0 • p{direction:rtl; text-align:right}. همه‌چی خوب به‌نظر می‌رسه. من نمی‌دونم مشکل چیه
  یه بارم سعی کن از خط فرمان Makefile بسازی با qmake. ببین درست کار می‌کنه یا نه.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.