نمایش یک مستطیل • p{direction:rtl; text-align:right;font-family:tahoma}. یک سوال اورزانسی داشتم
  من می خواهم یک قسمتی را به عنوان
  ROI
  توی عکسم مشخص کنم...
  عکس من در یک
  Qgraphicsview به یوزر نشان داده شده است...
  هدف من این است که با گرفتن مختصات راس چپ و بالای مستطیل به اضافه ی طول و عرض مستطیل یک منطقه خاص از این عکس را به عنوان
  ROI
  انتخاب کنم
  اما مشکل اصلی اینجاست که می خواهم این مستطیل روی عکس نشان داده شود یعنی به عبارتی یوزر خروجی ابعادی را که داده است ببیند...

  p{direction:rtl; text-align:right;font-family:tahoma}. این کار مسلما باید در ایونت یک
  push button
  گذاشته شود ولی طریقه ی ایجاد و نمایش این مستطیل مسئلهی اصلی است....
  ............................................................................

  p{direction:rtl; text-align:right;font-family:tahoma}. مشکل بعدی اینکه باید یوزر برای این مستطیل قدرت
  Rotate
  هم داشته باشد یعنی زاویه ی چرخش هم یکی از داده های ورودی باشد یعنی به هر اندازه که بخواهد بتواند آن را بچرخاند

  p{direction:rtl; text-align:right;font-family:tahoma}. از کمک دوستان پیشاپیش ممنونم... • p{direction:rtl; text-align:right;font-family:tahoma}. مشکل اول حل شد اما سوالی که هنوز باقی مونده اینه که
  چگونه میشه این مستطیل را
  rotate
  کرد...
  می خواهم زاویه ی مورد نظر نسبت به افق را از یوزر بگیرم بعد مستطسل زسم شده را بچرخانم
  از کمکتون ممنونم
Log in to reply