Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

این خیلی قشنگ خواهد بود :)

 • p{direction:rtl;text-align:right}. اینکه وقتی تقویم ست میشه کل برنامه بره رو اون تقویم؟ آره به نظرم خیلی خوبه. البته در عمل زیاد به نظر کار آمد نمیاد. مثلا تو برنامه هایی که اطلاعات رو (شامل تاریخ) از بانک میگیرن کاربرد نداره. • [quote author="Mohsen" date="1357764079"]p{direction:rtl;text-align:right}. اینکه وقتی تقویم ست میشه کل برنامه بره رو اون تقویم؟ آره به نظرم خیلی خوبه. البته در عمل زیاد به نظر کار آمد نمیاد. مثلا تو برنامه هایی که اطلاعات رو (شامل تاریخ) از بانک میگیرن کاربرد نداره.[/quote]

  p{direction:rtl;text-align:right}. اونطوری نیست. وقتی Locale سیستم ست میشه برنامه میره رو اون مود. اگه بخوای برای هر ویجت مشخص می‌کنی و یا برای کل برنامه و یا ترکیبی. Locale فقط در مورد تقویم هم نیست. واحد پول، سیستم اعداد، اندازه‌ها همه‌چی. • p{direction:rtl;text-align:right}. من که کلا با استفاده از locale سیستم عامل مخالفم. بجز درد سر هیچی نداره. توی آلمان جداکننده اعداد نقطه هست و جدا کننده اعشار کاما.
  مثال: 1.456.151,1
  وقتی بانک اطلاعاتی روی سروری باشه که english باشه، داستان ها شروع میشه. وقتی locale پیاده سازی میشه باید input format و output format هر دو مشخص بشه ولی متاسفانه هیچکدوم از فریم ورک ها این زحمت رو به خودشون ندادن و locale نافص پیاده سازی میشه.
  برای تقویم هم همینطوره. کلا علاقه ای به استفاده از locale ندارم. تقویم جلالی باید بصورت جداگانه هم قابل دسترسی باشه. • [quote author="Mohsen" date="1357791362"]p{direction:rtl;text-align:right}. من که کلا با استفاده از locale سیستم عامل مخالفم. بجز درد سر هیچی نداره. توی آلمان جداکننده اعداد نقطه هست و جدا کننده اعشار کاما.
  مثال: 1.456.151,1
  وقتی بانک اطلاعاتی روی سروری باشه که english باشه، داستان ها شروع میشه. وقتی locale پیاده سازی میشه باید input format و output format هر دو مشخص بشه ولی متاسفانه هیچکدوم از فریم ورک ها این زحمت رو به خودشون ندادن و locale نافص پیاده سازی میشه.
  برای تقویم هم همینطوره. کلا علاقه ای به استفاده از locale ندارم. تقویم جلالی باید بصورت جداگانه هم قابل دسترسی باشه.[/quote]

  p{direction:rtl;text-align:right}. خوب استفاده نکن.


Log in to reply