پلاگین کیوتی برای اکلیپس  • سلام دوستان من می خوام با اکلیپس و کیوتی برنامه نویسی کنم ولی نمی تونم پلاگین مخصوص کیوتی رو پیدا کنم کسی هست که راهنمایی کنه با تشکر**


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.