Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Zapis wybranej daty w QDateTimeEdit lub QCalendarWidget do Stringa • Witam!

  Jestem początkującym gamoniem, dla którego Qt jest jak książka napisana w języku obcym. Wcześniej programowałem blisko sprzętu w ASMie i mam aktualnie straszne przeboje z cpp zwłaszcza, że znajomość Qt jest mi niezbędna do napisania pracy inżynierskiej.

  @#include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"
  #include <QtGui>
  #include <QtCore>

  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
  ui->setupUi(this);

  }

  MainWindow::~MainWindow()
  {
  delete ui;
  }

  //miejsce które mnie intryguje
  void MainWindow::on_pushButton_clicked()
  {

  QString tuna = ui->lineEdit->text();
  ui->label->setText(tuna);
  

  }
  @

  Motyw jaki mnie intryguje jest taki: chcę by po naciśnięciu buttona (clicked) jakaś metoda pobrała datę z QDataTimeEdit (ewentualnie z QCalendar) i zapisała to jako zmienną (String)

  Jak widać na wyżej umieszczonym kodzie umiem pobrać tekst z lineEdit i generalnie próbowałem zrobić to w podobny sposób z datą, jednakże nieskutecznie. Jest to dla mnie istotne gdyż chciałbym móc potem obliczać różnice czasowe między dwoma zdefiniowanymi datami(tudzież czasami).


 • Moderators

  Jeśli chcesz wykonywać jakiekolwiek operacje (porównywanie, odejmowanie, dodawanie) na dacie/czasie z QDateTimeEdit'a to nie ma sensu trzymać ich jako napis (QString).

  Datę i czas lepiej trzymać w odpowiednich formatach: QDate, QTime lub QDateTime. Na obiekcie typu QDateTimeEdit masz odpowiednio metody date(), time() i dateTime() pobierające te wartości.

  Konwersję np. QDateTime do QString w celu wyświetlenia robi się za pomocą metody toString(...), a w drugą stronę fromString(...).

  Przykład:
  @QDateTime dateTime = ui->dateTimeEdit->dateTime();
  QDateTime dateTimeMod = dateTime.addYears(1).addSecs(360);
  QString displayedValue = dateTimeMod.toString("dd.MM.yyyy hh:mm:ss");
  ui->label->setText(displayedValue);@ • Dziękuję! To właśnie wyjaśniło mi sprawę :)


Log in to reply