ساخت فایل اجرایی برای لینوکس  • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام بچه ها یه سوال ... ؟
    من داخل windows 7 کد نویسی میکنم و فایل های تولید شده exe هستند حالا چطوری داخل linux اجراش کنم ... ؟
    چطوری برای لینوکس فایل اجرایی بسازم ... ؟  • p{direction:rtl; text-align:right}. برای این کار باید از کیوت کامپایل شده و کامپایلر مخصوص لینوکس استفاده کنی. بهتره این کار از داخل خود لینوکس انجام بشه


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.