تقویم بسیار مزخرف گریگوری • p{direction: rtl; text-align: right}. روزهای بین پنجم تا چهاردهم اکتبر سال ۱۵۸۲ میلادی تو هیچ تقویمی وجود نداره
  به‌خاطر تصحیح خطای تقویم گریگوری و ژولین فردای روز پنجم اکتبر ۱۵۸۲ رو پانزده اکتبر اعلام کردن.

  p{direction: rtl; text-align: right}. این تمام محاسبات منو به هم می‌زنه. X<

  p{direction: rtl; text-align: right}. «در سال ۱۵۸۲ میلادی جهت تصحیح آن گاه‌شماری گرگوری (میلادی جدید) ایجاد شد. در گاه‌شماری یولیانی اعتدال بهاری در سال ۳۲۵ میلادی که شورای نقیه تشکیل شده بود در ۲۱ مارس صورت گرفته بود و در سال ۱۵۸۲ به ۱۱ مارس افتاده بود و ده روز عقب مانده بود. در گاه‌شماری گرگوری ده روز از تاریخ حذف گردید و کبیسه‌گیری‌های یکنواخت چهارساله نسبتا کاهش یافت بدینگونه که سال‌های قرن غیرقابل قسمت به ۴۰۰ (مانند: ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰) بدون کبیسه‌گیری باشند. در نتیجه با احتساب سال گریگوری ۳۶۵,۲۴۲۵ روز (نسبت به سال حقیقی ۳۶۵,۲۴۲۱۹۸۷۹ روز) میزان دقت گاه‌شماری میلادی را به عقب‌ماندگی یک روز در هر ۳۳۲۰ سال رساند.» • [quote author="soroush" date="1345832561"]روزهای بین پنجم تا چهاردهم اکتبر سال ۱۵۸۲ میلادی تو هیچ تقویمی وجود نداره
  به‌خاطر تصحیح خطای تقویم گریگوری و ژولین فردای روز پنجم اکتبر ۱۵۸۲ رو پانزده اکتبر اعلام کردن.[/quote]

  p{direction: rtl; text-align: right}. نه یه روز، دو روز! زدن 9 روز رو پیچوندن!


Log in to reply