Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

SFTP протокол для Qt • Добрый день,.
  Подскажите кто нибудь разбирался с проектом QSsh
  Скачал данный проект а он не собирается.
  Ошибка:

  C:\TMP\QSsh\build>mingw32-make
  cd src/ && ( test -e Makefile || C:/Qt/Qt5.12.4/5.12.4/mingw73_32/bin/qmake.exe -o Makefile C:/TMP/QSsh/src/src.pro ) && mingw32-make -f Makefile
  mingw32-make[1]: Entering directory 'C:/TMP/QSsh/build/src'
  cd libs/ && ( test -e Makefile || C:/Qt/Qt5.12.4/5.12.4/mingw73_32/bin/qmake.exe -o Makefile C:/TMP/QSsh/src/libs/libs.pro ) && C:/Qt/Qt5.12.4/Tools/mingw730_64/bin/mingw32-make -f Makefile
  mingw32-make[2]: Entering directory 'C:/TMP/QSsh/build/src/libs'
  cd qssh/ && ( test -e Makefile || C:/Qt/Qt5.12.4/5.12.4/mingw73_32/bin/qmake.exe -o Makefile C:/TMP/QSsh/src/libs/qssh/qssh.pro ) && C:/Qt/Qt5.12.4/Tools/mingw730_64/bin/mingw32-make -f Makefile
  Project ERROR: botan-2 development package not found
  mingw32-make[2]: *** [Makefile:43: sub-qssh-make_first-ordered] Error 3
  mingw32-make[2]: Leaving directory 'C:/TMP/QSsh/build/src/libs'
  mingw32-make[1]: *** [Makefile:43: sub-libs-make_first-ordered] Error 2
  mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/TMP/QSsh/build/src'
  mingw32-make: *** [Makefile:45: sub-src-make_first-ordered] Error 2
  

  Вообще нужно в Qt приложении получить файл с сервера по sftp ?


Log in to reply