Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Κυκλοφόρησε το Qt 4.8.0  • To Qt έφτασε σε ένα ακόμη κομβικό σημείο εξέλιξης: η έκδοση 4.8.0 είναι εδώ!

    Στις νέες ή/και ενισχυμένες δυνατότητες περιλαμβάνονται: Qt Platform Abstraction, threaded OpenGL υποστήριξη, multithreaded HTTP και βελτιστοποιημένο file system access.

    Διαβάστε περισσότερα "εδώ":http://labs.qt.nokia.com/2011/12/15/qt-4-8-0-released/ και μπορείτε να μεταφορτώσετε (προσοχή πάντα στα αντίστοιχα licences) τα σχετικά source ή binary πακέτα "εδώ":http://qt.nokia.com/downloads.  • Σημειώνω ότι στην παρούσα φάση η έκδοση (από όσο είδα τουλάχιστον) δεν παρέχεται ως αναβάθμιση σε ήδη εγκατεστημένο Qt SDK. Όσοι επιθυμούμε αυτόν τον δρόμο λοιπόν ... αναμένουμε! :-)


Log in to reply