Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Problem z wyświetlaniem drugiego okna • Witam,
  Zaczynam zabawę z PyQt5 i postanowiłem napisać aplikację wisielec. Chcę dodać wyświetlanie zasad gry poprzez otwarcie nowego okna(widżetu). MainWindow jak i ów widżet zrobiłem w PyQt Designer.
  Chcę aby widżet wyświetlał się po naciśnieciu przycisku z toolbara.
  Połączyłem przycisk z odpowiednią funkcją :

  def zasady(self):
    self.zasadyshow=QtWidgets.Qwidget()
    self.ui=Ui_Zasady_gry()
    self.ui.setupUi(self.zasadyshow)
    self.zasadyshow.show()
  

  Okno się wyświetla jednak odrazu MainWindow przechodzi na "wierzch" i wymaga akcji ( Nie mogę nic zrobić z widżetem zasad gry). Czy da się jakoś ustawić okno widżetu na górze i aby można było operować na widżecie? • Hej, nie robiłem w prawdzie w PyQt5 tylko przy użyciu C++ ale mi pomogło użycie flagi:

  this->setWindowFlag(Qt::WindowStaysOnTopHint);
  

  ewentualnie użyj czegoś takiego:

  stackUnder(QWidget* w);
  

Log in to reply