Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

[Решен] Проблем с Flickable • @import QtQuick 1.0

  Flickable
  {
  width: 200;
  height: 200;
  contentWidth: image.width; // 550
  contentHeight: image.height; //500
  contentX: 350;
  contentY: 300;

  Image 
  { 
    id: image; 
    source: "http://www.tu-plovdiv.bg/i/map_3and4_big.jpg" ;
  }
  

  }@

  когато пиша това тези два реда все едно не съществуват:
  @contentX: 350;
  contentY: 300;@

  но когато изображението е по голямо примерно 1024x1024 contentX и contentY работят • Аз лично нямам обяснение... Като гледам логовете от промените на свойствата, нещо се преизчислява, когато се създават Flickable и Image и contentX и contentY се зануляват. Според сорс кода на Flickable това става само когато му се преизчислява размера. Може и да е някой бъг .. • A има ли някакъв event който да се изпълнява при стартирането на програмата аз търсих ама нищо не открих ? • @
  import QtQuick 1.0

  Flickable
  {
  width: 200;
  height: 200;
  contentWidth: image.width; // 550
  contentHeight: image.height; //500
  contentX: 350;
  contentY: 300;

  Component.onCompleted: {
      /// javascript кода
  }
  
  Image 
  { 
    id: image; 
    source: "http://www.tu-plovdiv.bg/i/map_3and4_big.jpg" ;
  }
  

  }
  @

  Това е синтаксиса, но не става. Пробвах, но след като ги сетна там, нещо ги променя обратно.

  Предполагам, че картинката като зареди се преизчисляват някои неща заради
  @contentWidth: image.width; // 550
  contentHeight: image.height; //500
  @

  Картинката ти е на отдалечен компютър, за това се зарежда асинхронно и когато се създава компонента, все още не се знаят нейните размери. Въпреки всички поведението ми е странно и ми се вижда, че е бъг. У нас пробвах с различни картинки и размери, все същото става. • мерси за това :) Аз този код го давам като пример иначе в нас си го правя с ресурси на моя компютър :) • Само като хинт: Ако картинките са много големи е добре да ги пуснеш с асинхронно зареждане(Image има опция за това), за да не ти блокират графиката, докато се заредят. ;)


Log in to reply