Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Проблема со Swipe в QT5 ... • Имею : Linux Mint 19.1 + QT 5.12.3 + Qt Creator 4.8.2 в связке с RPI3B+Сенсорный монитор MPI5009 !
  Вопрос : Как заставить работать Swipe в Qt5 ?
  Пример кода :
  ModelsPanel::ModelsPanel(Ui::JCP _ui, QString _pathToModelsDir, QWidget* _parent) : QWidget(_parent), ui(_ui), pathToModelsDir(_pathToModelsDir) {
  QDir dir(_pathToModelsDir);
  QStringList nameFilter (".");
  QFileInfoList list = dir.entryInfoList(nameFilter, QDir::Files);
  QGridLayout* grid = new QGridLayout(this);

  setAttribute(Qt::WA_AcceptTouchEvents);
  grabGesture(Qt::SwipeGesture);
  
  if (!list.size()) {
  ........... код не имеющий отнощения к swipe ................
  setLayout(grid);
  _ui->modelsGroup->setWidget(this);
  

  };

  bool ModelsPanel::event(QEvent event) {
  qDebug() << event->type();
  if (event->type() == QEvent::Gesture)
  return gestureEvent(static_cast<QGestureEvent
  >(event));
  return QWidget::event(event);
  };

  bool ModelsPanel::gestureEvent(QGestureEvent *event) {
  if (QGesture *swipe = event->gesture(Qt::SwipeGesture))
  swipeTriggered(static_cast<QSwipeGesture *>(swipe));
  return true;
  }

  void ModelsPanel::swipeTriggered(QSwipeGesture *gesture) {

  ............. код метода до обработки которого дело не доходит ...................
  
  update();
  

  }*

  Не понимаю где моя ошибка но перегруженная ModelsPanel::event(QEvent *event) не получает события связанные со Swipe !

  С уважением, Юрий.


Log in to reply