Replying to "Jak zaznaczyć objekt typu QLabel z wczytaną Pixmapą?"
Discard
Compose Show Preview