Replying to "[QTableView + QSqlTableModel] Sortowanie alfabetyczne nie uwzględnia polskich znaków"
Discard
Compose Show Preview