Në këtë Topic le të diskutohen ndryshimet, postet dhe risitë në Forum dhe Wiki. Po ashtu edhe përimrësimet e tyre.

Se fundi kam lansuar një dokument i cili ka të bëjë me renderim në QListView. Komentoni dhe nëse keni për të shtuar lirisht editoni Wiki-n:

http://developer.qt.nokia.com/groups/qt_kosova_albania/wiki/Si_te_renderojme_nje_QListView