Η beta έκδοση του Qt Creator 2.5 κυκλοφόρησε!

Μεταξύ άλλων, η έκδοση αυτή καταλαβαίνει πολλά από τα νέα χαρακτηριστικά της "C++11":http://en.wikipedia.org/wiki/C++11

Για την αρχική είδηση (στα αγγλικά), με όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε το σχετικό "link":http://labs.qt.nokia.com/2012/03/15/qt-creator-2-5-beta/.